Läkaren donerar sin egen benmärg för att rädda patientens liv 

23 oktober, 2023

Ali Alsamarah är en kardiolog i Florida. Han fick nyligen ett samtal som sa att han kunde vara en potentiell match för ett barn i akut behov av benmärg. 

Han svarade snabbt på förfrågan och genomgick först en fysisk undersökning.

Tre år tidigare hade Ali bestämt sig för att bli benmärgsdonator efter att ha sett en vän överleva akut myeloid leukemi efter en benmärgstransplantation. 

Genom att dela med sig av sin historia hoppas han kunna uppmuntra andra att överväga att donera benmärg.

“Jag hoppas att det här meddelandet når människor som är medvetna om benmärgsdonationsprogrammet, eftersom det kommer att berika donatorpoolen med fler donatorer och därför fler potentiella matchningar för de behövande”, sa han till Adventist Reviews.

“Proceduren är avgörande för att öka medvetenheten och utbilda människor om den potentiellt livräddande terapin.”

Hans altruistiska handling var allmänt beundrad. “Barnet du räddade kommer att minnas dig för alltid, det är en speciell gåva för honom eller henne och familjen”, skrev en användare på Instagram. “Så här ser en fantastisk läkare ut”, skrev en annan. 

Det visade sig att Ali var en match och han räddade barnets liv! En fantastisk handling från denna inspirerande läkare!