Shimpanserna har levt hela livet som försöksdjur – se dem uppleva friheten för första gången

Personalen på Chimp Haven är hängivna att låta djuren få en chans till ett ett fritt och naturligt liv. Många av schimpanserna där har tidigare använts som försöksdjur och där med aldrig haft en chans att uppleva en naturlig miljö.

När Chimp Haven fritog 100 chimpanser och förde dem till deras reservat fördubblades de snabbt. Detta var mycket bra nyheter för de schimpanser som redan vistades där då de är flockdjur som gärna lever i stora grupper. Som försöksdjur är de ofta isolerade från omvärlden och det medför att de tappar vissa sociala egenskaper som ligger i schimpansernas natur.

I videoklippet nedan kan i se när några av dessa försöksdjur får sin första stund av frihet i deras liv. Vi blev otroligt rörda av att se deras reaktion på sitt första fria hem och nya liv!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *